Menu Đóng

Bảng giá chậu cảnh tháng 10/2020

Bảng giá chậu cảnh tháng 10

 

STT Tên sản phẩm Đơn giá
Đvt Đen đá Đỏ đá Đỏ thường Trắng
1 Chậu FA 350 Chiếc 4.730
2 Chậu FA 380 Chiếc 5.280
3 Chậu FA 450 Chiếc 7.700
4 Chậu FA 480 Chiếc 12.100
5 Chậu T28 Chiếc 5.280 6.600 5.500
6 Chậu T38 Phúc lộc thọ 3D Chiếc 7.700 8.800 7.700
7 Chậu T48 Phúc lộc thọ 3D Chiếc 13.200 15.400 13.750
8 Chậu T58 Phúc lộc thọ 3D Chiếc 24.750 30.800 25.300
9 Chậu T68 Phúc lộc thọ 3D Chiếc 46.200 49.500 46.200
10 Chậu LG280 (LG19) 3D Chiếc 7.700 11.000 9.900 12.100
11 Chậu LG280 (LG20) 3D Chiếc 13.750 16.500 15.400 17.600
12 Chậu LG280 (LG21) 3D Chiếc 16.500 19,800 19.250 22.000
13 Chậu LG280 (LG22) 3D Chiếc 25.300 29.700 28.600 35.200
Ghi chú
* Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%

Quý khách có thể download bảng giá chậu cảnh tháng 10 tại đây.

Posted in Báo giá

Call Now