Menu Đóng

Hạt nhựa nguyên sinh là gì?

Hạt nhựa nguyên sinh là một trong những sản phẩm thu được từ quá trình khai thác dầu mỏ và chưa qua sử dụng. Nhựa nguyên sinh được tổng hợp lại từ 2 hoặc nhiều phân tử cơ bản để tạo ra nhiều loại nhựa với tên gọi khác nhau cùng cơ lý tính khác nhau. Hạt nhựa nguyên sinh được sử dụng rộng rải trong nghành công nghiệp đúc nhựa và chế tạo.

Nhựa nguyên sinh thường được sử dụng trong các lĩnh vực có giá trị cao như điện thoại, ô tô, máy bay hoặc các mặt hàng đặc biệt như thiết bị y tế, đồ chơi trẻ em, thiết bị đựng nước uống, thực phẩm…

Tên gọi các loại hạt nhựa nguyên sinh thông dụng

 • AAS           Copolymer of acrylonitrile, acrylate, and styrene
 • ABR           Acrylate–butadiene rubber
 • ABS             Acrylonitrile–butadiene–styrene terpolymer
 • ACS           Thermoplastic  blend  of  a  copolymer  from  acrylonitrile  and  styrene  with  chlorinated polyethylene
 • AES            Thermoplastic quaterpolymer from acrylonitrile, ethylene, propylene, and styrene
 • ASA           Copolymer of acrylonitrile, styrene, and acrylates
 • BR              Butadiene rubber
 • CA             Cellulose acetate
 • CAB           Cellulose acetate butyrate
 • CAP         Cellulose acetate propionate
 • CMC      Carboxymethyl cellulose
 • CN             Cellulose nitrate
 • CPE            Chlorinated polyethylene
 • CPVC         Chlorinated poly(vinyl chloride) CR  Polychloroprene
 • CTA           Cellulose triacetate
 • CTFE         Chlorotrifluoroethylene polymer
 • EC              Ethyl cellulose
 • ECTFE       Ethylene–chlorotrifluoroethylene copolymer
 • EEA           Elastomeric copolymer from ethylene and ethyl acrylate
 • EMA          Ethylene–methyl acrylate copolymer
 • EP              Epoxy resin
 • E/P             Ethylene–propylene copolymer
 • EPDM        Terpolymer from ethylene, proplene, and a (nonconjugated) diene
 • EPM           Ethylene–propylene copolymer
 • EPR            Elastomeric copolymer of ethylene and propylene
 • EPT, EPTR Elastomeric copolymer of ethylene, propylene, and a diene
 • ETFE         Ethylene–tetrafluoroethylene copolymer
 • EVA           Copolymer from ethylene and vinyl acetate
 • EVOH       Ethylene–vinyl alcohol copolymer
 • FEP            Fluorinated ethylene–propylene copolymer
 • HDPE         High-density polyethylene
 • HIPS           High-impact polystyrene
 • IIR             Butyl rubber (isobutylene–isoprene copolymer)
 • IPN           Interpenetrating polymer network
 • IR              Synthetic cis-1,4-polyisoprene rubber
 • LCP            Liquid crystal polymer
 • LDPE         Low-density polyethylene
 • LLDPE       Linear low-density polyethylene
 • MBS           Methacrylate–butadiene–styrene copolymer
 • MF            Melamine–formaldehyde resin
 • NBR           Acrylonitrile–butadiene rubber (nitrile rubber)
 • NC                  Nitrocellulose (cellulose nitrate)
 • NR             Natural rubber
 • PA             Polyamide
 • PAA           Poly(acrylic acid)
 • PAE  Polyarylether
 • PAEK        Polyaryletherketone
 • PAES                  Polyarylethersulfone
 • PAI            Polyamide–imide
 • PAMS        Poly-a-methylstyrene
 • PAN      Polyacrylonitrile
 • PAr            Polyarylate
 • PAS            Polyarylsulfide
 • PB              Polybutdaiene
 • PBT            Poly(butylene terephthalate)
 • PC         Polycarbonate
 • PCTG         Poly(cylohexane terephthalate-glycol)
 • PDMS                  Polydimethylsiloxane
 • PE              Polyethylene
 • PEBA         Polyether-block amide
 • PEC                  Polyestercarbonate
 • PEEK                  Polyetheretherketone
 • PEG         Polyethylene glycol
 • PEI             Polyetherimide
 • PEO           Poly(ethylene oxide)
 • PES          Polyethersulfone
 • PET            Poly(ethylene terephthalate)
 • PF         Phenol–formaldehyde resin
 • PFEP          Copolymer from tetrafluoroethylene and hexafluoropropylene
 • PI              Polyimide
 • PIB             Polyisobutylene
 • PIR            Polyisocyanurate foam
 • PMMA  Poly(methyl methacrylate)
 • PO    Polyolefin
 • POM         Polyoxymethylene (Acetal)
 • PP Polypropylene
 • PPE            Polyphenylether
 • PPG           Polypropylene glycol
 • PPO       Poly(phenylene oxide)
 • PPS Polyphenylenesulfide
 • PS            Polystyrene
 • PSO            Polysulfone
 • PSU            Polyphenylenesulfone
 • PTFE         Polytetrafluoroethylene
 • PTMG        Polyoxytetramethyleneglycol
 • PTMT        Poly(tetramethylene terephthalate)
 • PU             Polyurethane
 • PVA           Poly(vinyl alcohol), Poly(vinyl acetate)
 • PVAc Poly(vinyl acetate)
 • PVAL         Poly(vinyl alcohol)
 • PVB            Poly(vinyl butyral)
 • PVC            Poly(vinyl chloride)
 • PVDC        Poly(vinylidene chloride)
 • PVDF                  Poly(vinylidene fluoride)
 • PVF  Poly(vinyl fluoride)
 • PVFM        Poly(vinyl formal)
 • PVME        Poly(vinyl methyl ether)
 • PVOH          Poly(vinyl alcohol)
 • PVP            Poly(vinyl pyridine), Poly(vinyl pyrrolidone)
 • RTV    Room temperature vulcanizing silicone rubber
 • SAN       Styrene–acrylonitrile copolymer
 • SBR            Styrene–butadiene rubber
 • SBS             Styrene–butadiene–styrene block copolymer
 • SEBS           Styrene–ethylene–butylene–styrene block copolymer (hydrogenated SIS)
 • SIN                  Simultaneous interpenetrating network
 • SIS              Styrene–isoprene–styrene block copolymer
 • SMA          Styrene–maleic anhydride copolyemr SMS     Styrene-a-methylstyrene copolymer
 • TPE        Thermoplastic elastomer
 • TPEs          Thermoplastic polyesters, e.g., PBT and PET
 • TPO                  Thermoplastic polyolefin elastomers
 • TPU           Thermoplastic polyurethane
 • UF             Urea–formaldehyde resin
 • UHMWPE       Ultrahigh-molecular weight polyethylene

 

Posted in Sản phẩm, Tin tức

Call Now